Ziekmelding (beide locaties)

 

Als uw zoon of dochter ziek is, verzoeken wij u om dit telefonisch door te geven. 

Kunt om een reden niet bellen is het ook mogelijk een ziektemelding door middel van onderstaande formulier door te geven aan de school.

Zijn er persoonlijke omstandigheden zoals ziekenhuisopname, langdurige ziekte of andere belangrijke zaken dan wil de school hierover graag telefonisch contact hebben met de ouders of verzorgers.

 

Directie,

ODS de Starter