Onze school

De Starter is een openbare basisschool die deel uitmaakt van Vensterschool Stadspark en die onderwijs geeft volgens de Daltonprincipes.

Een basisschool geeft acht jaar basisonderwijs aan kinderen vanaf vier jaar om hen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en op de samenleving. Openbare school Openbare basisschool De Starter valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De Starter staat als openbare school open voor kinderen uit alle culturen en gezindten. IKC De Starter is onderdeel van het Integraal Kindcentrum Stadspark (IKC Stadspark). Het IKC is een samenwerkingsverband van ODS de Starter, KDV/NSO de Poolster en peuterspeelzaal Tante Toosje.

De Starter is een erkende en gecertificeerde Daltonschool. De uitgangspunten van Daltononderwijs zijn vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen gecombineerd met borging, reflectie en effectiviteit. Deze principes zijn in het hele onderwijs van de school terug te vinden. Op grond van de Daltonprincipes werken leerlingen taakgericht, zowel individueel, in groepjes, als klassikaal. De Starter is als basisschool ontstaan in 1985 uit een fusie van twee lagere scholen, de Jan Evert Scholtenschool en de Mulock Houwerschool en de daarbij behorende kleuterscholen. De Starter is gehuisvest in een pand uit 1926/27 van de stadstekenaar S.J. Bouma. Het pand, de oorspronkelijke Leonard Springerschool en Mulock Houwerschool, is een rijksmonument. De Starter is een school met ongeveer 480 leerlingen. De Starter probeert de voordelen van een grote school, een breed onderwijsaanbod en een duidelijke en gestructureerde schoolorganisatie, te combineren met de individuele aandacht voor het kind. De leerlingen van de school zijn afkomstig uit alle lagen van de Groningse bevolking. De Starter gaat uit van de culturele en levensbeschouwelijke veelzijdigheid van de samenleving.