Dalton reflectie

8 december 2017

Kinderen leren op die manier zelfstandig te leren. Een vaardigheid die belangrijk is in een maatschappij waar van mensen wordt gevraagd een leven lang te leren. Tijdens de studiedag hebben we gekeken welke vormen en middelen ingezet kunnen worden om hier optimaal vorm aan te geven.  Dat hebben we gedaan door de huidige manieren van reflecteren opnieuw op waarde te schatten. Dit hebben we niet alleen voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8 gedaan maar ook voor de leerkrachten en de school zelf. We hebben dat in kleine groepjes per onderdeel uitgezocht. De resultaten hiervan zullen we in de komende periode verder gaan uitwerken. Zo zal het reflecteren op de taak in de toekomst anders worden aangepakt en denken we ook na over een andere vorm van ouder- en kind gesprekken in combinatie met de rapporten en het portfolio.